برگزاری کارگاه سلامت به مناسبت هفته ی سلامت

به گزارش روابط عمومی پیام نور واحد جم : مورخ 98/02/02 در محل دانشگاه با حضور پزشک عمومی از مرکز بهداشت و درمان شهرستان جم کارگاه سلامت در جهت افزایش آگاهی سلامت جسم و روح دانشجویان برگزار گردید.
 
امتیاز دهی