برگزیده ها
1399/6/24 دوشنبه
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور خبر داد:
تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول 99-1400 دانشگاه پیام نور

.

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور خبر داد:
تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول 99-1400 دانشگاه پیام نور

 مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت: ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول 99-1400 دانشگاه پیام نور تا 29 شهریورماه تمدید شد.
امیرحسین بهروز افزود: کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور می توانند با ورود به سیستم جامع گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir  و مسیر«ثبت نام، عملیات ثبت نام و ثبت نام اصلی» در مهلت مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.
وی یادآور شد: زمان ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید از طریق پرتال دانشگاه پیام نور به نشانی www.pnu.ac.ir متعاقبا اعلام خواهد شد.

 
امتیاز دهی