کلاس های الکنرونیک جدید
1399/4/29 یکشنبه
دریافت برنامه کلاسی ترم تابستان
راهنمای ورود به کلاس های الکترونیک دوره کارشناسی(کلیک کنید)

.

دانشجویان گرامی جهت دریافت برنامه کلاسی ترم تابستان دانشگاه پیام نور استان بوشهر به آدرس Sahba.pnu.ac.ir/sahba مراجعه نمایید.

دانشجویان گرامی جهت دریافت برنامه کلاسی ترم تابستان دانشگاه پیام نور استان بوشهر به آدرس

Sahba.pnu.ac.ir/sahba مراجعه نمایید.
نکته مهم: دانشجویان همه مراکز و واحدها اسم مرکز را "مرکز بوشهر" انتخاب نمایند.

جهت نمایش بهتر اطلاعات از مرورگرهای Firefox یا Google Chrome استفاده نمایید.

راهنمای ورود به کلاس های الکترونیک دوره کارشناسی(کلیک کنید)

راهنمای ورود به سامانه کلاس های الکترونیک کارشناسی ارشد(کلیک کنید)


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر