آموزش های آزاد
1399/6/23 یکشنبه
آموزش حسابداری بازار کار مقدماتی
آموزش حسابداری بازار کار مقدماتی، مدرس دوه: جناب آقای عبدالرحیم دهقان

.

آموزش حسابداری بازار کار مقدماتی
با صدور گواهی معتبر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمدرس دوره: جناب آقای عبدالرحیم دهقان

سرفصل ها:
ثبت رویدادهای مالی
ثبت دفتر روزنامه
ثبت دفتر کل
تراز آزمایشی
تراز آزمایشی اصلاح شده
صورت های مالی
بستن حساب ها
تعریف معادله حسابداری و اجزای آن
شناخت کلیه حسابهای مالی

هزینه دوره: 200000 تومان ( 25% تخفیف با ارائه کارت دانشجویی)
 

تاریخ برگزاری:  99/3/30 الی 99/4/1

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر