آموزش های آزاد
1399/9/20 پنجشنبه
دوره آنلاین آموزش نحوه نگارش دادخواست و شکوائیه
مدرس: طاها آبین(کارشناس ارشد حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه. وکیل و مشاوره حقوقی)

.

دوره آنلاین آموزش نحوه نگارش دادخواست و شکوائیه

مدرس: طاها آبین(کارشناس ارشد حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه. وکیل و مشاوره حقوقی)

مدت زمان: 6 ساعت
شهریه 100000 تومان
زمان برگزاری: شنبه 15 آذر لغایت دوشنبه 17 آذر  ساعت 18 تا 20

رئوس برخی مطالب:
اصحاب دعوی و اشخاص مرتبط
تعیین خواسته، ارزش مالی و هزینه دادرسی
شرایط عمومی و مقدمات تدارک دادخواست
ادله دعوی و منضمات دادخواست
جداسازی مورد و عنوان شکایت و دادخواست
متن دادخواست و شرح خواسته
بررسی نمونه پرونده های واقعی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر