برگزاری تریبون آزاد با موضوع بررسی آسیب شناسی اجتماعی- فرهنگی جوانان به مناسبت هفته جوان

به گزارش  روابط عمومی دانشگاه پیام نور واحد جم: به مناسبت هفته جوان تریبون آزاد با موضوع بررسی آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی جوانان با حضور استاد زاهدی ساعت 15 در محل دانشگاه برگزار گردید.
 
امتیاز دهی