قهرمانی و کسب سهمیه رشته والیبال در مسابقات ورزش های همگانی وزارت علوم توسط دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور واحد جم

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور واحد جم : تیم والیبال بانوان دانشگاه پیام نور جم پس از رقابت در مسابقات ورزش همگانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب مقام اول مسابقات و سهمیه شرکت در مسابقات کشوری وزارت علوم ، تحقیقات  و فناوری  را از آن خود نمودند.
دانشجویان از راست به چپ: عاطفه زبردست ، مریم یوسفی، شهربانو کوشککی ( مربی و بازیکن) ، فاطمه منصوری ، حکیمه زایری
 
امتیاز دهی