واگذاری و اهدا اعیانی احداثی در زمین دانشگاه توسط خیر جهت امور معنوی نماز خانهواگذاری و اهدا اعیانی احداثی در زمین دانشگاه توسط خیر جهت امور معنوی نماز خانه

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور جم : مورخ 06/12/97 ساعت 12 جلسه واگذاری اعیانی احداثی در محل دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر احسان مهرابی گوهری، آقای دکتر احمد اعتماد عضو علمی واحد، آقای عیسی نیکخواه مسئول محترم آموزش دانشگاه و خیر محترم جناب آقای محمد اسدی برگزار گردید. در این جلسه دکتر احسان مهرابی گوهری از حرکت معنوی و ارزشمند آقای محمد اسدی تقدیر و آرزوی الگوگیری سایر اقشار جامعه در راستای امورات خیر را نمودند. در پایان لوح سپاس و قدردانی این واحد دانشگاهی به خیر نیک اندیش جناب آقای محمد اسدی اهدا گردید.

 
امتیاز دهی