جلسه ریاست دانشگاه پیام نور واحد جم با رئیس شورا و دهیار روستای علی آباد

به گزارش روابط عمومی  پیام نور جم : جلسه ای با حضور ریاست دانشگاه دکتر احسان مهرابی گوهری ، مسئول آموزش و مالی  دانشگاه آقای عیسی  نیکخواه ،  رئیس شورای روستای علی آباد  آقای مرتضی مهرابی  و دهیار روستای علی آباد آقای محمدرضا مهرابی  با هدف بررسی مشکلات دانشگاه مورخ 97/10/04 ساعت 13 در محل دانشگاه برگزار گردید.
در ادامه تامین  آب  شرب دانشگاه ، فضای سبز و تجهیز نمازخانه دانشگاه مورد بررسی و توافقاتی از سوی شورای روستا و دهیاری با دانشگاه صورت گرفت.
 
امتیاز دهی