برگزاری کارگاه جوانی و دانشجویی به مناسبت روز دانشجو و وحدت حوزه و دانشگاه به گزارش روابط عمومی دانشگاه : به مناسبت وحدت حوزه و دانشگاه مورخ 97/09/24 ساعت 19 در سالن آموزش و پرورش شهرستان جم با مشارکت دانشگاه پیام نور جم ، دانشکده فنی و مهندسی خیلج فارس جم ، دانشگاه آزاد اسلامی جم و حوزه علمیه خواهران  کارگاه آموزشی با عنوان جوانی و دانشجویی برگزار گردید. مدرس دوره سرکار خانم فرضی دکترای روانشناسی بالینی و سطح 4 حوزه  بودند.
 
امتیاز دهی