اخبار
انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه پیام نور تمدید شد دانشجویان متقاضی ترم تابستان الکترونیکی دانشگاه پیام نور تا ۲۵ تیر برای انتخاب واحد فرصت دارند.

.به گزارش یوپنا امیر حسین بهروز مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به استقبال و درخواست دانشجویان و موافقت معاونت آموزشی دانشگاه مهلت انتخاب واحد ترم تابستان الکترونیکی دانشگاه پیام نور تا ۲۵ تیرماه تمدید شد.

وی همچنین درباره تمدید ثبت نمره امتحانان افزود:‌ امتحانات این دانشگاه ۱۰ تیر ماه پایان یافت و ۲۱ تیر ماه آخرین مهلت ثبت نمرات دانشجویان توسط اساتید اعلام شده بود که خوشبختانه با موافقت معاونت آموزشی این دانشگاه مهلت ثبت نمرات تا ۳ روز دیگر تمدید شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر