اخبار
1398/9/18 دوشنبه برگزاری جلسه ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) با دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد جم
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور واحد جم :

مورخ 98/09/18 ساعت 11 با حضور ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) جلسه ی توجیهی برای دانشجویان در خصوص عملکرد کمیته امداد امام خمینی (ره) و شرایط افراد تحت حمایت این اداره صحبت نمودند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر