اخبار
1398/9/18 دوشنبه برگزاری کارگاه پیشگیری از ایدز با مشارکت شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور واحد جم :

مورخ 98/09/18 ساعت 10 با مشارکت شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم، کارگاهی
با موضوع  پیشگیری از ایدز در محل دانشگاه برگزار گردید.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر