رويدادها
شنبه 9 آذر 1398 تور کارآفرینی دانشگاه پیام نور جم در هفته ی کارآفرینی

به  گزارش روابط عمومی دانشگاه  پیام نور جم :
به مناسبت هفته ی کارآفرینی مورخ 98/09/09 تور ترویجی کارآفرینی  با حضور ریاست اداره ی کار و رفاه اجتماعی  شهرستان جم ( جناب آقای محبی زاده ) و دانشجویان دانشگاه پیام نور جم برگزار گردید. در این  تور، بازدید از کارگاه  های برتر شهرستان جم  برنامه ریزی گردیده بود .
  
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر