اخبار
1400/2/4 شنبه
آغاز ارزشيابي نحوه تدریس اساتيد در نيمسال دوم  1400-1399
ارزشيابي نحوه تدریس اساتيد در نيمسال دوم 1400-1399 از تاريخ 30 فروردین ماه آغاز شده است.

.

آغاز ارزشيابي نحوه تدریس اساتيد در نيمسال دوم  1400-1399

ارزشيابي نحوه تدریس اساتيد در نيمسال دوم  1400-1399 از تاريخ 30 فروردین ماه آغاز شده است.

دانشجویان گرامی؛ به منظور ارزشیابی نحوه تدریس اساتید محترم در نيمسال دوم 1400-1399 از تاريخ 30/ 01/ 1400 الي 30 /02/ 1400  با مراجعه به سیستم گلستان به نشانی http://reg.pnu.ac.ir در قسمت ارزشیابی با پاسخ به سوالات مربوطه نظر خود را در مورد نحوه تدریس اساتید اعلام نمائید. قابل ذکر دانشجویانی مجاز به ارزشیابی اساتید هستند که گزینه بله را برای حضور در کلاس درس استاد انتخاب کرده باشند.
 مسير ارزشیابی:

ارزشيابي ---->  استاد ---->  ارزشيابي


 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر