اخبار
1399/9/13 پنجشنبه
تاریخ و ساعت برگزاری دروس عمومی نیم سال اول 1400-1399 دانشگاه پیام نوراستان بوشهر
دروس عمومی نیم سال اول 1400-1399 دانشگاه پیام نوراستان بوشهر به صورت آنلاین و متمرکز برگزار خواهد شد.

.

تاریخ و ساعت برگزاری دروس عمومی نیم سال اول 1400-1399 دانشگاه پیام نوراستان بوشهر
دروس عمومی نیم سال اول 1400-1399 دانشگاه پیام نوراستان بوشهر به صورت آنلاین و متمرکز برگزار خواهد شد.


دروس عمومی نیم سال اول 1400-1399 دانشگاه پیام نوراستان بوشهر به صورت آنلاین و متمرکز برگزار خواهد شد.
تاریخ و ساعت آزمون دروس فوق در کارت آزمون توسط دانشجو قابل رویت می باشد.

برای مشاهده جدول آزمون های دروس عمومی(( اینجا)) کلیک کنید

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر