برگزیده ها
1399/5/1 چهارشنبه
ثبت نام و انتخاب رشته مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور صرفاً براساس سوابق تحصیلی
ثبت نام و انتخاب رشته مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور صرفاً براساس سوابق تحصیلی از روز يکشنبه مورخ 5/5/99آغاز و در روز يکشنبه مورخ2/6/99 پایان مي‌پذيرد.

.

ثبت نام و انتخاب رشته مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور صرفاً براساس سوابق تحصیلی از روز يکشنبه مورخ 5/5/99آغاز و در روز يکشنبه مورخ2/6/99 پایان مي‌پذيرد.

بدين وسيله به اطلاع همه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و شركت در پذيرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصيلي سراسري سال 1399 مي‌رساند، ثبت‌نام و انتخاب رشته براي گزينش در رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پیام نور (از روز يکشنبه مورخ 5/5/99آغاز و در روز يکشنبه مورخ2/6/99 پایان مي‌پذيرد.

نسخه جدید دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته در پذيرش دوره‌هاي مذکور از روز چهارشنبه مورخ 1/5/99بر روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قرار خواهد گرفت. همه داوطلبان و متقاضيان می‌توانند براساس ضوابط و شرايط مندرج در این دفترچه راهنما براي پذيرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل كتبي ديپلم) در روزهاي فوق به درگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و تكميل فرم انتخاب رشته (حداكثر 100 كدرشته) به روش اينترنتي، اقدام نمايند.
لازم به تاکيد است نسخه های قبلی دفترچه راهنمای ثبت‌نام که در درگاه اين سازمان قرار گرفته است غير قابل استفاده بوده و از درجه اعتبار ساقط مي‌باشد.

لیست رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور استان بوشهر(کلیک کنید)

شماره تلفن مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان بوشهر(کلیک کنید)


 
امتیاز دهی