برپایی نمایشگاه کارآفرینی جوان دانشگاه پیام نور جم

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به مناسبت کارآفرینی و هفته ی جوان واحد فرهنگی دانشگاه اقدام به برپایی نمایشگاه کار آفرینی جوان از تاریخ 98/02/02 لغایت 98/02/05 نمودند.
 
امتیاز دهی