برگزاری جشنواره غذا با هدف افزایش کار افرینی به مناسبت روز دانشجو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور جم : در تاریخ 20 آذر ماه 97 به مناسبت روز دانشجو جشنواره غذا با حضور ریاست دانشگاه ، کارکنان ، اساتید و دانشجویان در دانشگاه برگزار گردید.

این جشنواره که با هدف کارآفرینی و آشنایی دانشجویان نسبت به این مسئله مهم برنامه ریزی و اجرا گردید.

 
امتیاز دهی