برگزاری مسابقات دارت به مناسبت روز دانشجو

برگزاری مسابقات دارت به مناسبت روز دانشجو


به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور جم : در تاریخ 19 آذر ماه 97 به مناسبت روز دانشجو مسابقات ورزشی دارت با حضور 45 شرکت کننده در سالن ورزشی دانشگاه برگزار گردید.

جایگاه اول  مسابقات   آقای کامران عمرانی با 290 امتیاز 

جایگاه دوم مسابقات   خانم نجمه رستمی  با 280 امتیاز

جایگاه سوم مسابقات  خانم زهرا یوسفی   با  240 امتیاز 

به خود اختصاص دادند.

در پایان مسابقات به اهدا لوح سپاس و هدایا توسط ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر مهرابی گوهری از مقام اول تا سوم تقدیر به عمل آمد.

 
امتیاز دهی