رويدادها
پنجشنبه 7 آذر 1398 برگزاری کارگاه کارآفرینی در دانشگاه پیام نور جم به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور جم :
در تاریخ 98/09/06  ساعت 14 در محل دانشگاه پیام نور جم  کارگاه  با موضوع کارآفرینی  با حضور استاد محبی زاده ( ریاست ادارشهرسه کار و رفاه اجتماعی تان جم ) برگزار گردید.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر