1392/5/29 سه‌شنبه
آشنایی با دانشگاه پیام نور واحد جم

دانشگاه پیام نور واحد جم به عنوان اولین واحد دانشگاهی شهرستان جم درسال 1386 با دورشته حقوق ومدیریت صنعتی وتعداد 81دانشجو فعالیت آموزشی خودرا آغاز نمود. در مهرماه 1387 رشته علوم تربیتی (گرایش برنامه ریزی آموزشی) وحسابداری ،درسال 1388 رشته مترجمی زبان انگلیسی ،درسال 1390رشته های مهندسی منابع طبیعی (گرایش محیط زیست) ،مهندسی کشاورزی( گرایش علوم دامی)  و مهندسی کشاورزی (گرایش علوم کشاورزی) ، در سال 1391 رشته مدیریت بازرگانی ودر سال 92 نیز رشته های علوم اجتماعی (گرایش روابط عمومی) ،مهندسی کامپیوتر ومهندسی فن اوری اطلاعات تماماً در مقطع کارشناسی پیوسته به رشته های قبلی از طریق کنکور سراسری وآزمون بدون کنکور با توجه به سابقه تحصیلی، به رشته های این واحد اضافه شده است
این دانشگاه دارای محدوده ای به مساحت 25000 متر مربع می باشد که در این فضا یک ساختمان آموزشی با زیر بنای 1128 مترمربع ویک سالن ورزشی با مساحت 1200 متر مربع قرار دارد .