معرفی کادر دانشگاه :

دکتر  احسان مهرابی گوهری : ریاست دانشگاه و عضو هیات علمی رشته مهندسی مکانیک

عیسی نیکخواه :مسئول آموزش - کاربر ارشد سیستم گلستان- مسئول امور مالی

طاهره اعتماد :  مسئول امور اداری

مهسان اسکندری: مسئول برنامه ریزی- مسئول سایت

زهرا حفظ اله :مسئول امور فرهنگی

سعیده بهرامی: کارشناس مالی - کارشناس آموزش

سکینه جلالیان: مسئول امور فارغ التحصیلان

حیدر ابهری: امور خدماتی- نگهبان